Czy wiecie, że w Polsce dużo Pań nosi piękne i wyjątkowe imię Hortensja? Imieniny obchodzą 11 stycznia. Jest to starorzymskie imię żeńskie, pochodzące od formy męskiej Hortensjusz. Hortensius była nazwą starorzymskiego rodu Hortensjuszy. Tak więc imię Hortensja oznacza dziewczynę pochodzącą z tego rodu. Nazwa rodu z kolei wywodzi się od łacińskiego słowa hortus, oznaczającego "ogród" (hortensius - "ogrodnik").